KALKULA.cz
     
 
 
 
CZK
xy
10x
ln
log
sin
cos
tan
1/x
x!
zaokrouhlit
(
)
DEL
C
M+
M-
MR
MS
MC
7
8
9
÷
%
4
5
6
×
exp
1
2
3
-
±
0
·
=
+
upravit/doplnit text na pásce
uložit obsah pásky
uložit obsah pásky do *.txt souboru
smazat obsah pásky
tisk pásky
 

Kalkulačka - její použití a funkce

Primárně je zobrazena online vědecká kalkulačka s pokročilými funkcemi, kliknutím na odkaz jednoduchá matematická kalkulačka se zobrazí zdarma online kalkulačka.

Online kalkulačku můžete ovládat přímo z numerické klávesnice vašeho PC, ale i myší. Stisknutím klávesy Esc nebo Delete smažete hodnotu zobrazenou v zadávacím poli.

Matematické výpočty, zadávané na online kalkulačce, můžete pro kontrolu nechat zobrazit na log (tj. v kontrolním okně vedle online kalkulačky).

Obsah pásky lze editovat (smazat část výpočtů, doplnit popis), vytisknout klinutím na "tisk", uložit do textového souboru kliknutím na "stáhnout" nebo smazat kliknutím na "vymazat".

upravit nebo doplnit text na pásce
Přejdete do editace pásky kde máte možnost doplnit text, smazat některé výpočty, případně doplnit komentář.
 
uložit text na pásce
Ukončí editaci pásky a uloží její obsah.
 
uloží obsah pásky do textového souboru
Uloží a stáhne obsah pásky do textového souboru.
 
smazat obsah pásky
Vymaže obsah pásky.
 
tisk výpočtů
Vytiskne text a výpočty na pásce.
 

Kalkulačka - funkce speciálních tlačítek

Tlačítko Funkce
%

Zobrazení výsledku sčítání v procentech. Pro výpočet 5 procent ze základu 200 zadejte číslo 200 klepněte na tlačítko *, zadejte druhé číslo 5 a klepněte na tlačítko %. Výsledkem bude číslo 10. Pro sčítání procent k základu zadejte číslo 200 klepněte na tlačítko +, zadejte druhé číslo 5 a klepněte na tlačítko %. Výsledkem bude 210.


Např.:

200+5% = 210
200-5% = 190
200*5% = 10
200/5% = 4000 (výpočet základu)
kurz

Kurz (přepočet) pro převody měn. Pro převod CZK na EURO zadejte aktuální kurz např. 23 (kurz 1€ = 23 CZK) a klepněte na tlačítko 'kurz'. Pro výpočet kolik získám € zadejte počet CZK a klepněte na tlačítko €. Pro výpočet kolik získám CZK zadejte počet € a klepněte na tlačítko CZK.

Kalkulačka - klávesové zkratky

Tlačítko Klávesová zkratka Funkce
MS
S Zapíše uvedené číslo do paměti. Je-li v paměti nějaké číslo uložené bude přepsáno. Obsah paměti je zobrazen v levé části displeje (např. MEMORY: 230). V případě že je paměť prázdná text není uveden.
M+
P Přičte uvedené číslo k číslu, které je uložené v paměti.
M-
I Odečte uvedené číslo od čísla, které je uložené v paměti.
MR
R Vyvolá uložené číslo z paměti.
MC
C Vymaže uložené číslo z paměti.
Q Nastaví kurz pro přepočet měny ( např. 1€ = 23 CZK ).
E Konverze na €.
CZK
K Konverze na CZK.

Změna velikosti online kalkulačky

Jak změnit velikost kalkulačky

V pravém horním rohu kalkulačky najdete přepínač, kterým měníte velikost kalkulačky. Kliknutím na vybraný čtvereček zvolíte velikost 1 až 3.

www.kalkula.cz www.kalkulacka.sk www.calculatoria.com
Copyright © 2024 Zásobování a.s. - všechna práva vyhrazena.